ដឹងអត់ថាទំព័រ Facebook នៅកម្ពុជាមួយណា មានអ្នក Like ច្រើនជាងគេ

0
433

លេង Facebook រាល់ថ្ងៃមានដឹងអត់ថាទំព័រ Facebook នៅកម្ពុជាមួយណា មានអ្នក Like ច្រើនជាងគេ? នេះជាទិន្នន័យដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ www.socialbakers.com ដែលចំនួនទាំងអស់នេះគិតត្រឹមម៉ោង ៥ ល្ងាចថ្ងៃទី 29 ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧។ យើងសូមលើកយកទំព័រ Facebook ចំនួន ១០ ដែលមានការ Like ច្រើនជាងគេបង្អស់។

Top 3 Like Page in Cambodia
Top 3 Like Page in Cambodia

ទំព័រមានចំនួន Like ច្រើនជាងគេ Page៖

  1. Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister (ចំនួន Like 8 640 381 )
  2. VOA Khmer (ចំនួន Like 6 011 550)
  3. Post Khmer (ចំនួន Like 4 946 829)
  4. RFA Khmer (ចំនួន Like 4 878 525)
  5. ប្រលោមលោក Sabay (ចំនួន Like 4 565 338)
  6. Meas Soksophea (ចំនួន Like 4 412 235)
  7. Sam Rainsy (ចំនួន Like 4 302 542)
  8. Khmerload (ចំនួន Like 4 095 810)
  9. RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer (ចំនួន Like 3 392 694)
  10. Koh Santepheap Daily (ចំនួន Like 3 213 693)
Socailbankers.com 29 August, 2017
Socailbankers.com 29 August, 2017

ប្រភពៈ Socialbankers.com

Comments

comments