ឯកសារបន្ថែម ករណីកញ្ញារីយ៉ា បានបដិសេធ ហើយជេរប្រមាទកំលាំងនគរបាល ឡូឡារ ដាក់ស្ថាប័នតុលាការ

0
1046

តោះមកស្តាប់ការ បកស្រាយ របស់លោក ឧកញ្ញាដួង ឆាយ បានបកស្រាយ បន្ថែម ” កញ្ញារីយ៉ាខ្លូនឯងបានប្រតិកម្ម មិនចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ច ហើយគាត់បានស្នើរសុំ សមត្ថកិច្ច បញ្ចូនរឿងរបស់គាត់ទៅកាន់តុលាការ ” រួមមកគឺកញ្ញាមិនសហការជាមួយកំលាំងមានសមត្ថកិច្ចជាដាច់ខាត ។ ពេល សាកសួរនឹងធ្វើកំណត់ហេតុចប់ ខាង សមត្ថកិច្ចបានដាក់ លក្ខណ័ ស្នើរសុំកញ្ញា រីយ៉ា អោយធ្វើកិច្ចសន្យា ដើម្បីទៅធ្វើច្បាប់ និង សុំច្បាប់ ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអោយបានត្រឹមត្រូវ និង សុំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល អំពីរូបមន្តផ្សំ និងចូលឡាបូ ពិសោធន៍អោយបានត្រឹមត្រូវ តាមច្បាប់មុននឹងបន្តរពាណិជ្ជកម្ម របស់ខ្លួន ប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចស្តាប់ការបកស្រាយ របស់លោកឧកញ្ញាខាង ក្រោមនេះ

Comments

comments