ចាំមើល​យប់នេះ កូនក្រុម​នីមួយៗ​របស់ Coach ទាំងបីធ្វើបានល្អយ៉ាងណា!

0
896

វគ្គ The Blind Audition បានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៌មុនហើយ ក្នុងយប់នេះនឹងមានការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យគឺវគ្គ The Battle ដោយកូនក្រុមរបស់ Coach នីមួយៗ នឹងត្រូវប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្តើមកៅអីឡើងទៅវគ្គ Live Show ជាបន្តទៀត។

តោះមកស្គាល់កូនក្រុមនីមួយៗរបស់ Coach ទាំងបី៖

 កូនក្រុមរបស់ Team Sovath

កូនក្រុមរបស់ Team Kanha

កូនក្រុមរបស់ Team Nisa

រង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅយប់នេះ។

Comments

comments