កុំបារម្ភ

0
267

ការ​បារម្ភ​: មិន​អាច​ជួយ​សង​បំណុល​បាន​ឡើយ

ការបារម្ភ: មិន​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​បាន​ឡើយ

ការ​បារម្ភ​: ​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ដែល​ព្រាត់​ទៅ​ត្រឡប់​មក​វិញ​បាន​ឡើយ

ការ​បារម្ភ: មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ត្រឡប់​មក​វិញ​ឡើយ

ការបារម្ភ: ជា​របស់​ក្រៅ​ខ្លួន​

ការបារម្ភ: មិន​បាន​ជួយ​អ្វី​ដល់​អ្នក​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​មាន​តែ​បំផ្លាញ​អ្នក​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​ ហេតុ​អ្វី​អ្នក​នៅ​តែ​ស្រឡាញ់​បារម្ភ​ មិន​ព្រម​បោះ​ចោល​ការ​បារម្ភ​

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here